Privacyverklaring

Via onze website www.avgtrade.nl verzamelen en verwerken wij diverse persoonsgegevens van u en andere bezoekers. Verantwoordelijke hiervoor is het bedrijf AVG Trade B.V. In onderstaande privacyverklaring leest u welke (persoonlijke) informatie wij van u ontvangen en met welk doel wij deze informatie gebruiken. Wij respecteren de privacy van de bezoekers van onze websites en zorgen ervoor dat uw informatie vertrouwelijk wordt behandeld, in overeenstemming met de geldende wet- en regelgeving op het gebied van privacy.

Doeleinden gegevensverwerking
Uw persoonsgegevens worden door ons verwerkt voor het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten ter zake (ver)koop van artikelen bij AVG Trade B.V., met inbegrip van het uitvoeren van activiteiten gericht op de vergroting van ons klantenbestand.

Algemene bezoekgegevens
Wij houden algemene bezoekgegevens bij over het gebruik van onze website. In dit kader registreren wij het IP-adres van uw computer, de eventuele gebruikersnaam, het tijdstip van opvraging en gegevens die de browser van een bezoeker meestuurt. Wij proberen deze gegevens zo veel mogelijk te anonimiseren voordat wij deze gebruiken. Deze gegevens worden zonder uw toestemming niet aan derden verstrekt.

Contact- of aanmeldformulier, e-mail en chat
Als u een contact- of aanmeldformulier op de website invult, of ons een chatbericht of een e-mail stuurt, dan worden de gegevens die u ons toestuurt bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van uw chatbericht of e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan. Deze gegevens worden zonder uw toestemming niet aan derden verstrekt.

Nieuwsbrief

Wij bieden een nieuwsbrief waarmee wij geïnteresseerden willen informeren over onze producten, nieuws en aanbiedingen. Voor de verzending van onze nieuwsbrieven maken wij gebruik van e-mail (via Mailchimp) en/of Whatsapp.  Iedere nieuwsbrief per e-mail bevat een link waarmee u zich kunt afmelden. In het aanmeldbericht voor de nieuwsbrief via Whatsapp staat eveneens vermeld hoe u zich kunt afmelden. Het abonneebestand van de nieuwsbrief wordt niet aan derden verstrekt.

Ontvangers
De persoonsgegevens die u aan ons verstrekt, kunnen bij de uitvoering van onze dienstverlening worden doorgegeven aan derden (bijvoorbeeld aan de partij die onze websites host). Wij sluiten met deze derden een verwerkersovereenkomst, op grond waarvan zij zich dienen te houden aan de voorwaarden in deze Privacyverklaring.

Bewaartermijnen
Wij bewaren uw persoonsgegevens zo lang als dit noodzakelijk is voor de in deze Privacyverklaring genoemde doeleinden. Met uw toestemming kunnen wij gegevens langer bewaren.

Beveiliging van persoonsgegevens
Wij maken gebruik van strikte veiligheidsprocedures, onder meer om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot persoonsgegevens. Toegang tot logbestanden met bezoekgegevens en andere bestanden met persoonsgegevens is beperkt middels wachtwoorden en encryptie.

Websites van derden
Deze verklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van hyperlinks met deze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u dan ook aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

Inzage en wijzigen van persoonsgegevens
U heeft het recht om in te zien welke persoonsgegevens wij van u verwerken. Indien uw gegevens onjuist, onvolledig of niet relevant zijn, corrigeren of verwijderen wij op verzoek uw persoonsgegevens (tenzij we verplicht zijn deze gegevens te bewaren). Ook heeft u onder omstandigheden het recht om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken, het recht om bezwaar te maken tegen verwerking van uw persoonsgegevens, en het recht op gegevensoverdraagbaarheid. U kunt deze verzoeken, bij voorkeur per e-mail, aan ons richten.

Neem voor meer informatie hierover contact met ons op per e-mail via info@avgtradebv.nl

Deze privacyverklaring kan van tijd tot tijd wijzigen; wij raden u dan ook aan om deze regelmatig te controleren.